6. ekumenická pouť jižní Moravou
v sobotu 22. dubna 2023

Matice velehradská, Děkanství brněnské
a Brněnský seniorát Českobratrské církve evangelické
děkují všem, mladším i starším, jednotlivcům, párům i rodinám, kteří se zúčastnili

pěší pouti ze Slavkova do Tuřan

s modlitbami a písněmi a doteky minulosti
na místech, jež spojovala i dělila české bratry, novokřtěnce, luterány, helvety i katolíky, Čechy i Němce na jižní Moravě.

6. ekumenická pouť Pojďme spolu byla volným pokračováním prvních pěti poutí, které v letech 2017–2022 vedly postupně z Brna do Nosislavi a dál do Hustopečí, poté do Klobouk a do Žarošic. Byla příložitostí připomenout soužití katolíků a evangelíků, Čechů a Němců na jižní Moravě a ke společné modlitbě a zpěvu na těch místech, jež se v minulosti stávala často místem bolestného rozdělení, nepochopení i válečného utrpení.

Kdy a kde jsme se sešli?

Vstupní modlitba slavkovského děkana Milana Vavra a úvodní slovo k pouti zazněly 22. dubna 2023 v 9 hod. sraz v kostele Vzkříšení Páně ve Slavkově u Brna.

Kudy jsme šli?

Pouť byla dlouhá asi 25 km a prosli jsme ji za 10 hodin včetně zastavení:

  • 1. zastavení (0,5 km): kostel Vzříšení Páně, bývalý kostel sv. Jakuba Většího a modlitebna Českobratrské církve evangelické ve Slavkově
  • 2. zastavení (6 km): románský kostel sv. Vavřince v Křenovicích
  • 3. zastavení (7,5 km): kaple Mohyly míru na Prackém kopci
  • 4. zastavení (3 km): kaple Povýšení sv. Kříže na zámku v Sokolnicích
  • 5. zastavení (5,5 km): Husův sbor Církve československé husitské a poutní kostel Zvěstování Panny Marie v Tuřanech.

Kde jsme skončili?

Závěrečnou modlitbu poutníků pronesl Jan Peňáz v kostele Zvěstování Panny Marie v Tuřanech. Za pohoštení děkujeme tuřanskému faráři Luboši Pavlů a jeho spolupracovníkům

Vzpomínky, postřehy a náměty

Budeme rádi, pokud se s námi podělíte o své snímky a postřehy či návrhy. Můžete je nabídnout organizátorům pouti:


Informace o proběhlých poutích: