6. ekumenická pouť jižní Moravou
v sobotu 22. dubna 2023

Matice velehradská, Děkanství brněnské
a Brněnský seniorát Českobratrské církve evangelické
zvou všechny zájemce, mladší i starší, jednotlivce, páry i rodiny na

pěší pouť ze Slavkova do Tuřan

s modlitbami a písněmi a doteky minulosti
na místech, jež spojovala i dělila české bratry, novokřtěnce, luterány, helvety i katolíky, Čechy i Němce na jižní Moravě.

6. ekumenická pouť Pojďme spolu je volným pokračováním prvních pěti poutí, které v letech 2017–2022 vedly postupně z Brna do Nosislavi a dál do Hustopečí, poté do Klobouk a do Žarošic. Navazuje jak na tradici poutí katolických, např. vranovské, křtinské nebo velehradské, tak na novější tradici brněnských Poutí smíření a dává této tradici ekumenický rozměr připomenutím těch poutí, které konávali v dobách českého baroka jihomoravští evangelíci do Uher. Cílem pouti je připomenout soužití katolíků a evangelíků, Čechů a Němců na jižní Moravě a nabídnout příležitost ke společné modlitbě a zpěvu na těch místech, jež se v minulosti stávala často místem bolestného rozdělení a nepochopení.

Kdy a kde začneme?

22. dubna 2023 v 9 hod. sraz v kostele Vzkříšení Páně ve Slavkově u Brna. Těm, kdo nepoužijí vlastní auto, se nabízí z Brna spoj autobusem linky 106 v 8.12 hod. z ÚAN Zvonařka (nástupiště 29, směr Kyjov), s příjezdem na autobusové nádraží ve Slavkově u Brna v 8.37 hod., anebo vlakový spoj z Brna-hl.n. v 8.12 hod. s příjezdem do Slavkova u Brna v 8.50 hod.

Kudy a jak?

Pouť je dlouhá asi 25 km a počítáme s tím, že ji projdeme za 9 hodin včetně zastavení:

  • 1. zastavení (0,5 km): kostel Českobratrské církve evangelické a synagoga ve Slavkově
  • 2. zastavení (6 km): románský kostel sv. Vavřince v Křenovicích
  • 3. zastavení (7,5 km): kaple Mohyly míru na Prackém kopci
  • 4. zastavení (3 km): kaple Povýšení sv. Kříže na zámku v Sokolnicích
  • 5. zastavení (5,5 km): kostel Zvěstování Panny Marie a Husův sbor v Tuřanech

Kde skončíme?

Závěrečná modlitba poutníků bude v kostele Zvěstování Panny Marie v Tuřanech.

Jak zpátky?

Spoje MHD (autobusy linky 40, 48, 74) umožňují pravidelné spojení k autobusovému nádraží na Zvonařce, další linky i jiným směrem. Řidiči, kteří si ráno zaparkují auto ve Slavkově, se k němu takto večer snadno dostanou. S ohledem na pohoštění, které chystáme v cíli pouti, i na organizační zajištění pro případ mimořádně špatného počasí Vás prosíme o předběžné přihlášky.

Přihlášky

Přihlásit se můžete buď pomocí elektronického formuláře, nebo osobně:


Informace o proběhlých poutích: