5. ekumenická pouť jižní Moravou
v sobotu 23. dubna 2022

Matice velehradská, Římskokatolická farnost u sv. Tomáše v Brně a Brněnský seniorát Českobratrské církve evangelické
zvou všechny zájemce, mladší i starší, jednotlivce, páry i rodiny na

pěší pouť ze Žarošic do Slavkova

s modlitbami a písněmi a doteky minulosti
na místech, jež spojovala i dělila české bratry, novokřtěnce, luterány, helvety i katolíky, Čechy i Němce na jižní Moravě.

5. ekumenická pouť Pojďme spolu je volným pokračováním prvních čtyř poutí, které v letech 2017-2021 vedly postupně z Brna do Nosislavi a dál do Hustopečí, poté do Klobouk a do Žarošic. Navazuje jak na tradici poutí katolických, např. vranovské, křtinské nebo velehradské, tak na novější tradici brněnských Poutí smíření a dává této tradici ekumenický rozměr připomenutím těch poutí, které konávali v dobách českého baroka jihomoravští evangelíci do Uher. Cílem pouti je připomenout soužití katolíků a evangelíků, Čechů a Němců na jižní Moravě a nabídnout příležitost ke společné modlitbě a zpěvu na těch místech, jež se v minulosti stávala často místem bolestného rozdělení a nepochopení.Kdy a kde začneme?

23. dubna 2022 v 9 hod. sraz v kostele sv. Anny v Žarošicích u Brna Těm, kdo cestují z Brna, se nabízí spoj autobusem linky 106 v 8.12 hod. z ÚAN Zvonařka (nástupiště 29, směr Kyjov), s příjezdem ma zastávku Žarošice (u obecního úřadu) v 8.57 hod. Ti, kdo jedou vlastní vozem, doporučujeme zaparkovat v Žarošicích na parkovišti u BKatolického domu naproti obecního úřadu.


Kudy a jak?

Pouť je dlouhá asi 20 km a počítáme s tím, že ji projdeme za 8 hodin včetně zastavení:

  • 1. zastavení (3,5 km): vodní kaple brněnského cisterciáckého kláštera ve Zdravé Vodě (Rosenthal)
  • 2. zastavení (4,5 km): místo bývalého kostela opuštěné středověké vsi Konůvky (Kunovice)
  • 3. zastavení (3,5 km): usedlost Jalový dvůr
  • 4. zastavení (3 km): evangelický kostel v Heršpicích a kaple sv. Matouše
  • 5. zastavení (5,5 km): kostel Vzkříšení Páně ve Slavkově

Kde skončíme?

Závěrečná modlitba poutníků bude v kostele Vzkříšení Páně ve Slavkově.


Jak zpátky?

Autobus linky 106 umožňuje návrat ze Slavkova do Brna každé 2 hodiny (odjezdy 17.22, 19.22). Nejvhodnější spoj představuje vlak v 18.08 (jízdní doba je půl hodiny). Pro řidiče, kteří nechají auto v Žarošicích, zajistíme odvoz. S ohledem na pohoštění, které chystáme v Jalovém dvoře, i na organizační zajištění pro případ mimořádně špatného počasí Vás prosíme o předběžné přihlášky.

Přihlášky

Přihlásit se můžete buď pomocí elektronického formuláře, nebo osobně:


Informace o proběhlých poutích: