5. ekumenická pouť jižní Moravou
v sobotu 23. dubna 2022

Matice velehradská, Římskokatolická farnost u sv. Tomáše v Brně a Brněnský seniorát Českobratrské církve evangelické
děkují všem, mladším i starším, rodinám, párům i jednotlivcům, kteří se zúčastnili

pěší pouti ze Žarošic do Slavkova

s modlitbami a písněmi a doteky minulosti
na místech, jež spojovala i dělila české bratry, novokřtěnce, luterány, helvety i katolíky, Čechy i Němce na jižní Moravě.

5. ekumenická pouť Pojďme spolu byla volným pokračováním prvních čtyř poutí, které v letech 2017-2021 vedly postupně z Brna do Nosislavi a dál do Hustopečí, poté do Klobouk a do Žarošic. Navazuje jak na tradici poutí katolických, např. vranovské, křtinské nebo velehradské, tak na novější tradici brněnských Poutí smíření a dává této tradici ekumenický rozměr připomenutím těch poutí, které konávali v dobách českého baroka jihomoravští evangelíci do Uher. Cílem pouti je připomenout soužití katolíků a evangelíků, Čechů a Němců na jižní Moravě a nabídnout příležitost ke společné modlitbě a zpěvu na těch místech, jež se v minulosti stávala často místem bolestného rozdělení a nepochopení.Úvodní slovo a modlitba

zazněly 23. dubna 2022 v 9 hod. v kostele sv. Anny v Žarošicích u Brna


Kudy a jak jsme šli?

Pouť byla dlouhá asi 20 km a měla 4 zastavení:

  • 1. zastavení (3,5 km): vodní kaple brněnského cisterciáckého kláštera ve Zdravé Vodě (Rosenthal)
  • 2. zastavení (4,5 km): místo bývalého kostela opuštěné středověké vsi Konůvky (Kunovice)
  • 3. zastavení (3,5 km): usedlost Jalový dvůr
  • 4. zastavení (3 km): evangelický kostel v Heršpicích a kaple sv. Matouše

Kde jsme skončili?

Závěrečná modlitba poutníků byla v evangelickém kostele v Heršpicích.