3. ekumenická pouť jižní Moravou
3. října 2020

Matice velehradská

a brněnský seniorát Českobratrské církve evangelické

děkují všem, mladším i starším, rodinám, párům i jednotlivcům,

kteří se zúčastnili dlouho odkládané pěší pouti z Hustopečí do Klobouk

s modlitbami a písněmi a doteky minulosti,

na místech, jež spojovala i dělila české bratry, novokřtěnce, luterány, helvety i katolíky, Čechy i Němce na jižní Moravě.

Řekli si spolu:
Což nám srdce nehořelo, když s námi mluvil a otvíral nám písmo.

Lk 24, 32

3. ekumenická pouť Pojďme spolu byla pokračováním poutí přeedcházejících, z nichž první vedla r. 2017 z Brna do Nosislavi a druhá r. 2019 z Nosislavi do Hustopečí. Byla pro mnoho z nás příležitostí k zamyšlení nad tím, zda bylo rozumné jít spolu v časech, kdy nás riziko epidemie nutí stranit se jeden druhého. Věříme, že se nakonec pouť nejen podařilo uspořádat v poslední okamžik, kdo to bylo zákonně možné, ale že jsme postupovali dost obezřetně na to, abychom neohrozili jeden druhého, nýbrž naopak dodali si navzájem sílu a naději. Měli jsme radost ze síly této nové tradice, jejíž inspirací byly jak pouti katolické, např. vranovské, křtinské nebo velehradské, tak na novější tradice brněnských Poutí smíření. Cílem poutí Pojďme spolu je připomenout soužití katolíků a evangelíků, Čechů a Němců na jižní Moravě a nabídnout příležitost ke společné modlitbě a zpěvu na těch místech, jež se v minulosti stávala často místem bolestného rozdělení a nepochopení.


Informace o duchovních a kulturních dějinách těch míst, na nichž jsme se zastavili, zájemci tentokrát nedostali vytištěné, protože jsme do poslední chvíle váhali, zda bude komu co nabízet. Omlouvám se, a vše, co zaznělo, ba ještě něco navíc, si nyní můžete prohlédnout nebo stáhnout pomocí odkazů u jednotlivých bodů programu.


Kdy a jsme se sešli?

Úvodní slovo a vstupní modlitba zazněly 3. října 2020 v kostele sv. Václava v Hustopečích


Kudy a jak jsme šli?

Pouť byla dlouhá 19 km:

  • 1. zastavení (0 km): kostel sv. Václava v Hustopečích
  • 2. zastavení (1 km): hrob rodičů Tomáše Masaryka v Hustopečích
  • 3. zastavení (7,5 km): Schallerův kříž u Divák
  • 4. zastavení (4 km): kostel Nanebevzetí P. Marie v Divákách
  • 5. zastavení (6,5 km): kaple sv. Barbory a kostel sv. Vavřince v Kloboukách

Kde jsme skončili?

Závěrečné slovo a modlitba poutníků zazněly v katolickém kostele sv. Vavřince v Kloboukách a navázalo na ně pohoštění na evangelické faře v Kloboukách.

Další dokumenty:

Fotogalerie:


Za Vaše postřehy a podněty k dalším ekumenickým poutím budeme vděční. Můžete je nabídnout:


Informace o proběhlých poutích