2. ekumenická pouť jižní Moravou
6. dubna 2019

Matice velehradská

a brněnský seniorát Českobratrské církve evangelické

děkují všem, mladším i starším, rodinám, párům i jednotlivcům,

kteří se zúčastnili pěší pouti z Nosislavi do Hustopečí

po památných místech, jež v minulosti spojovala i dělila

křesťany podjednou i podobojí, Čechy i Němce na obou březích Svratky.

Pronárod nepozdvihne meč proti pronárodu, nebudou se již cvičit v boji. Iz 2, 4

2. ekumenická pouť Pojďme spolu byla volným pokračováním pouti první, která r. 2017 vedla z Brna do Nosislavi. Navázala jak na tradici poutí katolických, např. vranovské, křtinské nebo velehradské, tak na novější tradici brněnských Poutí smíření a dala této tradici ekumenický rozměr připomenutím těch poutí, které konávali v dobách českého baroka jihomoravští evangelíci do Uher. Cílem poutí Pojďme spolu je připomenout soužití katolíků a evangelíků, Čechů a Němců na jižní Moravě a nabídnout příležitost ke společné modlitbě a zpěvu na těch místech, jež se v minulosti stávala často místem bolestného rozdělení a nepochopení. Pouť se symbolicky konala se ve výroční den úmrtí moravského arcibiskupa Metoděje.Mapa.png

Kdy a jsme se sešli?

6. dubna 2019 v evangelickém kostele v Nosislavi


Kudy a jak jsme šli?

Pouť byla dlouhá asi 17 km:

  • 1. zastavení (0,5 km): kostel sv. Jakuba staršího v Nosislavi a jeho evangelická i katolická historie
  • 2. zastavení (4 km): kostel sv. Václava a sv. Víta ve Velkých Němčicích
  • 3. zastavení (9,4 km): pramen sv. Gorazda v Křepicích
  • Třiapůlté zastavení (9,4 km): památník válečných událostí u Křepic
  • 4. zastavení (12,2 km): boží muka nad Nikolčicemi
  • 5. zastavení (17 km): kostel sv. Jana Křtitele v Kurdějově

Kde jsme skončili?

Závěrečná modlitba poutníků byla v evangelickém kostele v Hustopečích.

Informace o duchovních a kulturních dějinách těch míst, na nichž jsme se zastavili, zájemci postupně dostali vytištěné. Chcete-li si je prohlédnout online nebo stáhnout, slouží k tomu odkazy u jednotlivých bodů programu

Fotogalerie:


Za Vaše postřehy a podněty k dalším ekumenickým poutím budeme vděční. Můžete je nabídnout: